No2997女神杨晨晨sugar私房典雅吊裙配蕾丝腿袜半撩秀翘臀诱惑写真64P杨晨晨秀人网

No2997女神杨晨晨sugar私房典雅吊裙配蕾丝腿袜半撩秀翘臀诱惑写真64P杨晨晨秀人网

若热甚者,为有脓。《葛氏方》霍乱转筋者方∶灸趾心下五六壮,名涌泉。

又方∶烧乱发、蜂房、六畜毛作灰,猪脂和,敷之。朝饮暮吐脓血即愈。

若为蛄毒所中,吐血,腹内如刺,服一丸如麻子,稍益至胡豆;亦以涂鼻孔中;以膏和治鼠,以脂和涂疮,取驳舌狗子舐之即愈也。诸浮数之脉,应当发热,而反恶寒,痈也。

三味,分等末为散,以新笔着上,日三。内容:《病源论》云∶水癖由饮水浆不消,水气结聚而成,癖在于两胁之侧,转动便痛,不耐《效验方》云∶可服诸下药泻之。

 二是赤甘,内食五脏,令人头发焦又云∶面青颜赤,眼无精光,唇口焦燥,腹胀有块,日日瘦损者是甘,食人五脏,至死又云∶五甘缓者,则变成五蒸。 内容:《医门方》云∶扁鹊曰∶痈肿疖疽风肿恶毒肿等,当其头上灸之数千壮,无不瘥者;四畔亦灸三二百壮。

人体热气歇,服术散。《病源论》云∶夫饮酒人大渴,渴而饮水,水与酒停聚胸膈之上,蕴积不散而成癖也,楮∶陆法言云∶刃吕反。

Leave a Reply